សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោក លោកស្រី សប្បុរសជនទាំងឡាយ ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្រាស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមឧបត្ថមគ្រាំទ្រក្នុងការទំនុកបំរុងដល់ ព្រះសង្ឃព្រមទាំងបុរិចាកនូវកម្លាំងកាយ ចិត្ត ធនធានដើម្បីទ្ររទ្រង់ស្ថាបនាសមិទ្ធិថលនានាក្នុងវត្តពុទ្ធិការាម។  សូមបុណ្យកុសលដែលកើតឡើង របស់លោក លោកស្រី សប្បុរសជនទាំងអស់ជាឧបនិស្ស័យនាំមកនូវសេចក្តីសុខ ចំរើន កើន សម្បត្តិ កំចាត់ទុក្ខភ័យ នឹងបានសមប្រកបជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង ៤ ប្រការ គឺះ អាយុ វណ្ណះ សុខះ នឹងពលះ ចំរុងចំរើន ជានិច្ចនិរន្ន៏រតទៅ។ សូមអរព្រះគុណ នឹងអរគុណ! Thank you for your support! May God bless you all!
Home Dhamma Events Get involved Gallery Videos About Us Culture
New Year Ceremony 2018Pic#1 NY Traditional Dance 2018Pic#2 NY Activities Shows 2018Pic#3
Kathina Celebration 2017Pic#1 Prachum Benda 2017Pic#2 Khmer Community Day 2017Pic#3
New Year Ceremony 2017Pic#1 NY Traditional Dance 2017Pic#2 NY Activities Shows 2017Pic#3
Kathina Celebration 2016Pic#1 Prachum Benda 2016Pic#2 Khmer Community Day 2016Pic#3
New Year Ceremony 2016Pic#1 NY Traditional Dance 2016Pic#2 NY Activities Shows 2016Pic#3
Scholarship Fundraiser PartyPic#1 Khmer Community Day 2015Pic#2 Sarong/Krama Party 2015Pic#3
New Year Ceremony 2015Pic#1 NY Traditional Dance 2015Pic#2 NY Activities Shows 2015Pic#3
Kathina Celebration 2015Pic#1 Prachum Benda 2015Pic#2 Khmer Community Day 2014Pic#3

Send mail to the webmaster with questions or comments. Email:cambodianbuddhistsocietyinc@gmail.com

Copyright©1998 - The Cambodian Buddhist Society, Inc. www.cambodian-buddhist.org