សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោក លោកស្រី សប្បុរសជនទាំងឡាយ ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្រាស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមឧបត្ថមគ្រាំទ្រក្នុងការទំនុកបំរុងដល់ ព្រះសង្ឃព្រមទាំងបុរិចាកនូវកម្លាំងកាយ ចិត្ត ធនធានដើម្បីទ្ររទ្រង់ស្ថាបនាសមិទ្ធិថលនានាក្នុងវត្តពុទ្ធិការាម។  សូមបុណ្យកុសលដែលកើតឡើង របស់លោក លោកស្រី សប្បុរសជនទាំងអស់ជាឧបនិស្ស័យនាំមកនូវសេចក្តីសុខ ចំរើន កើន សម្បត្តិ កំចាត់ទុក្ខភ័យ នឹងបានសមប្រកបជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង ៤ ប្រការ គឺះ អាយុ វណ្ណះ សុខះ នឹងពលះ ចំរុងចំរើន ជានិច្ចនិរន្ន៏រតទៅ។ សូមអរព្រះគុណ នឹងអរគុណ! Thank you for your support! May God bless you all!
Home Dhamma Events Get involved Gallery Videos About Us Culture

Ven. Preah Sumedhavansa Oung Mean Candavanno

Ven. Preah Sumedhavansa Oung Mean Candavanno was born on March 13, 1927 near Phnom Penh, Cambodia. He became a novice monk at the age of 14, and remained ordained as a Buddhist monk after the novice service. He studied religion, Pali, and Sanskrit in Cambodia, Thailand, Burma, India, and England. He was fluent in Khmer, Hindi, French, English, Pali, Sanskrit, Thai, and Burmese. He served in several positions in the Cambodian Buddhist hierarchy and in delegations to several countries.

In 1974, Ven. Candavanno pursued his doctorate program at Manchester University, England. His study was cut short by the events in Cambodia in 1975; and he migrated to the United States in January, 1978. At the Cambodian Buddhist temple (Vatt Buddhikarama), Ven Candavanno immediately expanded the activities of the Cambodian Buddhist Society, Inc. He was so popular that he was able to raise more than one million dollars in one year to complete the Vihara (Buddha Hall).

Ven. Preah Sumedhavansa Oung Mean Candavanno passed away on Tuesday March 16, 1993 at the age of 66.

Send mail to the webmaster with questions or comments. Email:cambodianbuddhistsocietyinc@gmail.com

Copyright©1998 - The Cambodian Buddhist Society, Inc. www.cambodian-buddhist.org